NetOSKAR

 

 

Niebawem Polska stanie się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Będzie mogła korzystać w pełni z praw państwa stowarzyszonego. Nie czekając na ten moment już w chwili obecnej możemy korzystać z niektórych przywilejów związanych z członkostwem we wspólnocie europejskiej. Otóż możemy m.in. brać czynny udział w projektach badawczych finansowanych z budżetu europejskiego. Droga do pozyskania europejskich środków na cele badawcze jest trudna (biurokracja), jednak warto ją przebyć. O środki tego typu starają się także pracownicy naszej uczelni. W końcu ubiegłego roku, po niemalże dwóch latach starań został pozytywnie zaopiniowany projekt badawczy o nazwie NetOSKAR. Jest on realizowany w ramach II programu ramowego Unii Europejskiej - Leonardo da Vinci (Community Vocational Training Action Programme). Program ten wspiera wszelkie działania prowadzące do podniesienia poziomu kształcenia i szkolenia zawodowego.

NetOSKAR jest projektem międzynarodowym, mającym na celu stworzenie i rozwinięcie metody oceny kompetencji dla potrzeb sektora morskiego. Pomysłodawcą i głównym promotorem projektu jest fińska uczelnia Satakunta Polytechnic z Raumy.

 

Ogółem w realizację przedsięwzięcia zaangażowanych jest pięć instytucji edukacyjnych, mianowicie:

-        Satakunta Polytechik (Rauma, Finlandia)

-        International Maritime Academy (SIMAC, Svendborg, Dania)

-        Polytechnic University of Catalonia (Barcelona, Hiszpania)

-        Escola Náutica Infante D. Henrique (Lisbona, Portugalia)

-        Akademia Morska (Szczecin, Polska)

Celem projektu jest opracowanie metody oceny kompetencji zawodowych dla standardów określonych przez międzynarodową konwencję STCW. Ideą metody jest budowa i implementacja bazy pytań. Nie jest to pomysł nowatorski (istnieją tego typu bazy pytań – programy opracowane przez: US Cost Guard, Segull, Videotel, Seamanship itp.). Jednakże program NetOSKAR będzie miał znaczącą przewagę nad innymi tego typu aplikacjami-przedsięwzięciami. Otóż wierzymy, iż międzynarodowy zespół zaangażowany w realizacje przedsięwzięcia stworzy „obiektywne” narzędzie oceny kompetencji (połączy wiedzę ekspercką nabytą w różnych warunkach edukacji i praktyki). Projekt przyczyni się także do standaryzacji metod weryfikacji kompetencji zawodowych (również edukacji) między obecnymi i przyszłymi partnerami.

Formalnie realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu bieżącego roku i potrwa do maja 2006. W tym okresie powstanie baza pytań weryfikująca kwalifikacje zawodowe dla wszystkich poziomów kompetencji zawodowych: zarządzania oraz operacyjnego określonych przez konwencję STCW. Efekt finalny będzie mógł być użytkowany przez wszystkich partnerów projektu.

Władze naszej uczelni wspierają działania zmierzające do pozyskania środków europejskich na cele badawcze. Pomocą przy sporządzaniu wniosków, raportów, sprawozdań służą pracownicy działu ds. współpracy z zagranicą. Co najważniejsze, również w przypadku potrzeby partycypowania w kosztach projektów (wkład własny) można liczyć na wsparcie naszej uczelni. W przykładu programu NetOSKAR pełen budżet projektu wynosi niespełna 400 tys. EUR, z czego bezpośrednie dofinansowanie z funduszy UE stanowi 70%.

 

Janusz Uriasz