8. Makro

 

Makro jest instrukcją (akcją) lub zestawem instrukcji, z których każda wykonuje określoną operację. Makra pomagają zautomatyzować często wykonywane zadania.

 

Wykonamy makro, które wykona automatyczne otwarcie wskazanego formularza przy uruchamianiu bazy. Ów formularz zostanie następnie automatycznie zamknięty i zdarzenie to spowoduje uruchomienie kolejnego makra, które otworzy następny formularz. Wykonujemy kolejno:

  1. W oknie głównym bazy danych kliknij opcję Makra w polu Obiekty.
  2. Wybieramy opcję przycisk Nowe na pasku narzędzi okna bazy danych.
  3. W kolumnie Akcja kliknij pierwszą komórkę, a następnie kliknij strzałkę, aby wyświetlić listę akcji.
  4. Wybieramy kolejno akcje (Rys. 1)

-        klepsydra

-        echo

-        otwórz formularz

Rys. 1. Wybór akcji

 

Rys. 2. Tworzenie makra

  1. W dolnej części okna, określ argumenty dla akcji, jeśli są one wymagane. Aby uzyskać więcej wskazówek dotyczących ustawiania argumentów akcji, należy kliknąć pomoc klawiszem F1.
  2. Argumenty dla akcji będą następujące:

-        Klepsydra: klepsydra włączona - tak

-        echo: echo włączone – nie)

-        otwórz formularz: nazwa formularza: START (proszę samodzielnie utworzyć formularz o tej nazwie zawierający jedynie napis/komunikat wprowadzający do programu np. Rys. 3)

  1. Możemy wpisać komentarz dotyczący akcji. Komentarze nie są konieczne, ale poprawiają czytelność i ułatwiają zmiany makra.
  2. Makro jest gotowe. Zapisujemy je podając nazwę AUTOEXEC. Makro o nazwie autoexec jest specyficznym makrem gdyż jest wykonywane podczas uruchamiania bazy.

Rys. 3. Formularz powitalny bazy zawinięć

 

Najczęściej utworzone makro przypisujemy do zdarzenia związanego z obiektem. Wtenczas przy wystąpieniu takiego zdarzenia wskazane makro zostanie uruchomione wykonując kolejno listę swoich akcji. Wykonajmy wiec drugą część zadania postawionego na wstępie. Napiszemy makro, które otworzy z kolei drugi formularz – formularz zawinięcia. Wykonujemy kolejno:

1.      Powtarzamy kroki z 1,2,3 z poprzedniego przykładu

2.      Wybieramy kolejno akcje i ustawiajmy argumenty:

-        klepsydra: argumenty: (klepsydra w czasie wykonywania makra)

§         klepsydra włączona - tak

-        zamknij: argumenty: (zamknie otwarty formularz powitalny)

§         typ obiektu – formularz

§         nazwa obiektu – START

§         zapisz – nie

-        otwórz formularz: argumenty: (otworzy formularz wskazany)

§         nazwa formularza – zawinięcia

§         widok – formularz

§         typ okna - normalny

-        maksymalizuj (powiększy formularz do rozmiaru pełnego okna)

3.      Zapisujemy makro podając nazwę nap. OTWARCIE_ZAWINIEC

4.      Przypisujemy utworzone makro do zdarzenia obiektu (określamy moment wykonania makra). Niech to będzie zdarzenie „Przy cyklu czasomierza” formularza START, Okres czasomierza ustalamy na 1500 (wartość w milisekundach). Opcje znajdziemy w widoku projekt formularza START (Rys. 4).

 

Rys. 4. Przypisanie makra do zdarzenia

 

5.      Zamykamy obiekty zapisując zmiany.

 

Efekt wykonanych operacji będzie następujący: po uruchomieniu bazy automatycznie otworzy się formularz START z informacją powitalną następnie po czasie 1,5 sekundy nastąpi jego zamknięcie i otwarcie formularza ZAWINIĘICA.