Zadania do wykonania:

-        Zadanie 1: Zapisz na dysku bazę danych zawierającą dane. Wykonaj zadanie zgodnie z załączoną treścią,

-        Zadanie 2: Zapisz na dysku bazę danych zawierającą dane. Wykonaj zadanie zgodnie z załączoną treścią.

-        Zadanie 5: Zapisz na dysku bazę danych zawierającą dane. Wykonaj zadanie zgodnie z załączoną treścią,

-        Zadanie 6: Zapisz na dysku bazę danych zawierającą dane. Wykonaj zadanie zgodnie z załączoną treścią.