Edytor tekstu

 

 

Edytor tekstu – to program przeznaczony do wprowadzania lub edycji tekstu niezależnie od jego wielkości. Tekst w formie dokumentu może składać się z jednej lub wielu stron. W ramach dokumentu wyróżniamy sekcje. Każda sekcja charakteryzuje się innymi ustawieniami dla strony – dotyczy to zwłaszcza rozmiaru, orientacji, marginesów, ale także treści nagłówków i stopek. Na stronie rozlokowujemy tekst złożony z akapitów, w których można wyodrębnić pojedyncze znaki. Każdy z tych elementów stanowi jednocześnie pewien poziom redagowania dokumentu:

1.        Dokument - strona - akapit - znak.

2.        Dokument - strona - sekcja.

3.        Strona - marginesy: lewy, prawy, górny, dolny, obszar roboczy dokumentu, nagłówek, stopka.

4.        Akapit - wcięcie akapitowe, wcięcie lewe, wcięcie prawe, odstępy przed i po akapicie, odstępy miedzy wierszami akapitu, wyrównanie akapitu: do lewej, do prawej, do środka, do lewej i do prawej (justowanie).

5.        Znak (czcionka) - krój, rozmiar, styl, efekty specjalne.

 

Do opanowania podstawowe umiejętności:

·         uruchamianie, zapis, zmiana wersji i typu, zamykanie

·         edycja tekstu,

·         formatowanie tekstu/akapitu/dokumentu,

·         style,

·         wstawianie i formatowanie tabel, rysunków, grafiki, napisów,

·         wypunktowywanie, numerowanie, tabulatory,

·         kolumny, sekcje, podziały,

·         nagłówek i stopka, numerowanie stron, przypisy, inicjały, kolumny,

·         edytor równań, rysowanie, wstawianie symboli, diagramów, pól tekstowych,

·         grupowanie,

·         ustawienia strony/wydruku,

 

Narzędzia:

·         pisownia, język, korekta, autokorekta,

·         tezaurus,

·         recenzja (rejestrator zmian),

·         odwołania: podpisy, przypisy, odniesienia, indeksy,

·         spisy treści, ilustracji, tabel,

·         korespondencja seryjna,

·         opcje widoku,