Programowanie

 

Edytor Visual Basic przypomina swym wyglądem edytor tekstu. Okno składa się z paska narzędzi, przybornika, okna właściwości, formularza, w którym powstaje nasz program i okna (w przypadku różnic w wyglądzie wejdź do menu „view” i wskaż odpowiednie opcje). Programowanie sprowadza się do kilku operacji odpowiednio:

·   projektowanie interfejsu, poprzez tworzenie, modyfikowanie formularza (formularzy) i rozmieszczanie formantów,

·   modyfikowanie właściwości utworzonych obiektów (ustawienie na potrzeby aplikacji),

·   przypisywanie kodu każdemu elementowi; kod wpisujemy w edytorze, które otwiera się po dwukrotnym kliknięciu danego elementu (lub F7).

 

Rys. 1. Okno edytora

 

Środowisko edytora składa się z następujących pozycji:

-        pasek poleceń i menu z opcjami „file”, „edit”, „view” itd.,

-        przybornik - daje dostęp do formantów systemu Visual Basic,

-        okno właściwości - umożliwia zmianę właściwości obiektów,

-        okno eksploratora projektu - umożliwia przełączanie się między składnikami projektu,

-        okno projektu - w nim znajduje się obiekt z rozmieszczonymi formantami,

-        okno kodu - w nim wpisujemy kod programu.