Głębokość – rozstęp kwartylny

 

Statek przechodząc torem wodnym Szczecin-Świnoujście w zależności od przejścia zarejestrował do 2000 głębokości echosondą (dane).

 

Napisz program, który umożliwi wyliczyć rozstęp kwartylny zarejestrowanych głębokości.

 

Rozstęp kwartylny jest różnicą między trzecim i pierwszym kwartylem, gdzie:

·         I kwartyl jest wartością dla której ¼ (25%) zarejestrowanych głębokości leży poniżej niego,

·         III kwartyl jest wartością dla której ¼ (25%) głębokości leży powyżej niego.

 

wg powyższego rozstęp kwartyny obejmuje połowę zarejestrowanych głębokości.

 

Wskazówka

Przesortowanie danych w kolejności rosnącej/malejącej ułatwi znalezienie szukanych wartości

 

Rys.1. Dane