Kilka słów na temat pracy w systemie operacyjnym MS WINDOWS

Treści poniższe znajdziesz w m.in. w pomocy systemu operacyjnego

 

Aby skopiować plik lub folder

Aby szybko wysłać pliki i foldery do innego miejsca

Aby umieścić skrót na pulpicie

Aby przenieść plik lub folder

Aby otworzyć plik lub folder

Aby dodać program do menu Start lub menu Programy

Aby sformatować dysk

Aby usunąć plik lub folder

Aby utworzyć folder

Aby usunąć program z komputera

Aby znaleźć plik lub folder

Aby opróżnić Kosz

Aby zainstalować nową drukarkę

Aby określić drukarkę domyślną

Aby dodać nową czcionkę do komputera

Aby zmienić nazwę pliku lub folderu

Aby zmienić właściwości pliku lub folderu

Planowanie regularnego uruchamiania zadań

Program ScanDisk

Program Defragmentator dysków do przyspieszenia dostępu do dysku twardego

 

 

Aby skopiować plik lub folder

 

1.  W oknie Mój komputer lub w Eksploratorze Windows kliknij plik lub folder, który chcesz skopiować.

2.  W menu Edycja kliknij polecenie Kopiuj.

3.  Otwórz folder lub dysk, na którym chcesz umieścić kopię.

4.  W menu Edycja kliknij polecenie Wklej.

Notki

-        Aby wybrać do skopiowania więcej niż jeden plik lub folder, przytrzymując wciśnięty klawisz CTRL, klikaj żądane elementy.

-        Aby wybrać folder w lewym okienku Eksploratora Windows, kliknij folder.

 

Aby szybko wysłać pliki i foldery do innego miejsca

1.      W oknie Mój komputer lub Eksplorator Windows kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, który chcesz wysłać.

2.      Wskaż polecenie Wyślij do, a następnie kliknij miejsce docelowe.

Notka

-        Do folderu Wyślij do możesz dodać inne miejsca docelowe. W folderze Wyślij do, który znajduje się w folderze Windows, utwórz skróty do najczęściej wykorzystywanych miejsc docelowych, na przykład do drukarki, faksu lub konkretnego folderu.

 

Aby umieścić skrót na pulpicie

1.      W oknie Mój komputer lub w prawym okienku Eksploratora Windows kliknij element (na przykład plik, program, folder, drukarkę lub komputer), do którego chcesz utworzyć skrót.

2.      W menu Plik kliknij polecenie Utwórz skrót.

3.      Przeciągnij ikonę skrótu na Pulpit.

Notki

Aby zmienić ustawienia skrótu, takie jak typ wywoływanego okna, kliknij skrót prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

-        Aby usunąć skrót, przeciągnij go do Kosza. Oryginalny element wciąż pozostaje na dysku.

 

Aby przenieść plik lub folder

1.      W oknie Mój komputer lub w Eksploratorze Windows kliknij plik lub folder, który chcesz przenieść.

2.      W menu Edycja kliknij polecenie Wytnij.

3.      Otwórz folder, w którym chcesz umieścić plik lub folder.

4.      W menu Edycja kliknij polecenie Wklej.

Notki

·         Aby wybrać więcej niż jeden plik lub folder, przytrzymując wciśnięty klawisz CTRL klikaj żądane elementy.

·         Plik lub folder możesz przenieść, przeciągając go w wybrane miejsce.

·         Aby zaznaczyć folder w lewym okienku Eksploratora Windows, kliknij ten folder.

Aby otworzyć plik lub folder

1.      Kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer.

2.      Kliknij dwukrotnie dysk zawierający plik.

3.      Kliknij dwukrotnie plik lub folder, który chcesz otworzyć.

Notki

Aby zmienić sposób wyświetlania plików, możesz skorzystać z poleceń menu Widok.

-        Jeśli plik znajduje się w pamięci innego komputera, kliknij dwukrotnie ikonę Otoczenie sieciowe, a nie ikonę Mój komputer

 

Aby dodać program do menu Start lub menu Programy

1.      Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Pasek zadań i menu Start.

2.      Kliknij kartę Programy menu Start.

3.      Kliknij przycisk Dodaj, a następnie przycisk Przeglądaj.

4.      Zaznacz program, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

5.      Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij dwukrotnie menu, w którym ma się pojawić program.

6.      Wpisz nazwę programu, która ma zostać wyświetlona w menu, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

7.      Jeśli system Windows monituje o wybór ikony programu, kliknij jedną z ikon, a następnie przycisk Zakończ.

Notki

·         Możesz również otworzyć okno dialogowe Właściwości: Pasek zadań, klikając prawym przyciskiem myszy w pustym obszarze  , a następnie klikając polecenie Właściwości.

·         Innym sposobem dodania programu na początku menu Start jest przeciągnięcie jego ikony do przycisku Start.

·         Kliknij przycisk Zaawansowane, aby dodać program za pomocą Eksploratora Windows.

 

Aby sformatować dysk

1.      Jeśli formatujesz dyskietkę, włóż ją do stacji.

2.      W oknie Mój komputer lub w prawym okienku Eksploratora Windows kliknij ikonę dysku, który chcesz sformatować.

3.      W menu Plik kliknij polecenie Formatuj.

Notki

Sformatowanie dysku powoduje usunięcie wszystkich zapisanych na nim informacji.

1.      Dysku nie można sformatować, jeśli jest on otwarty w oknie Mój komputer lub w Eksploratorze Windows.

2.      Dysku nie można sformatować, jeśli zapisane na nim pliki sa otwarte.

 

Aby usunąć plik lub folder

1.      W oknie Mój komputer lub Eksploratorze Windows kliknij plik lub folder, który chcesz usunąć.

2.      W menu Plik kliknij polecenie Usuń.

Notki

·         Aby uzyskać informacje o odzyskiwaniu usuniętego pliku, kliknij Tematy pokrewne.

·         Możesz również przeciągnąć ikonę pliku lub folderu do ikony Kosz. Jeśli w trakcie przeciągania naciśniesz klawisz SHIFT, element zostanie usunięty bez przechowywania go w Koszu.

 

Aby utworzyć folder

1.      W oknie Mój komputer lub w Eksploratorze Windows kliknij dysk, na którym chcesz utworzyć skrót.

2.      W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Folder.

3.      Nowy folder pojawi się z nazwą tymczasową.

4.      Wpisz nazwę dla nowego folderu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Notka

·         Jeśli nowy folder chcesz utworzyć w innym folderze, kliknij dwukrotnie ten folder, a następnie wykonaj dwa opisane wyżej kroki.

 

Aby usunąć program z komputera

·         Okno dialogowe Właściwości: Dodaj/Usuń programy możesz również otworzyć klikając przycisk Start, wskazując polecenie Ustawienia, klikając polecenie Panel sterowania, a następnie klikając dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.

·         Za pomocą okna dialogowego Właściwości: Dodaj/Usuń programy można usuwać tylko te programy, które są przeznaczone do działania w systemie Windows. W przypadku innych programów należy sprawdzić w ich dokumentacji, jakie pliki należy usunąć.

 

Aby znaleźć plik lub folder

1.      Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery.

2.      W polu Nazwa wpisz wszystkie części nazwy pliku. Możesz stosować filtry: znak„*” zastępuje dowolny ciąg znaków np.*.doc znajdzie wszystkie dokumenty w szukanej lokalizacji. Znak „?” zastępuje jeden znak, stad np. „?a*.xls” znajdzie te pliki typu „xls” które w nazwie występuje „a” na drugiej pozycji.

Jeśli nie znasz pełnej nazwy pliku, ale znasz występującą w nim frazę lub wyraz, wprowadź je w polu Z tekstem.

Jeśli chcesz określić lokalizację, od której ma się rozpocząć wyszukiwanie, kliknij przycisk Przeglądaj.

3.      Kliknij przycisk Znajdź teraz.

Notka

·         Jeśli chcesz, aby podczas wyszukiwania była uwzględniana wielkość liter, kliknij menu Opcje i sprawdź, czy obok polecenia Uwzględniaj wielkość liter jest wyświetlany znacznik wyboru. Kliknij, aby utworzyć znacznik wyboru, a następnie kliknij ponownie, aby go wyczyścić

 

Aby opróżnić Kosz

1.      Na pulpicie kliknij ikonę  .

2.      W menu Plik kliknij polecenie Opróżnij Kosz.

Notki

·         Pliki usunięte w wierszu poleceń nie są przenoszone do Kosza.

·         Jeśli chcesz usunąć tylko niektóre pliki z Kosza, naciśnij klawisz CTRL i przytrzymując go kliknij wszystkie pliki wybrane do usunięcia, a następnie kliknij polecenie Usuń z menu Plik.

·         Aby otworzyć plik znajdujący się w Koszu, przeciągnij jego ikonę na pulpit, a następnie kliknij ją dwukrotnie.

 

Aby zainstalować nową drukarkę

1.      Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Drukarki, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj drukarkę.

2.      Wykonuj instrukcje pojawiające się na ekranie.

Jeśli chcesz wydrukować stronę testową, upewnij się, że drukarka jest włączona i gotowa do drukowania.

Notka

·         Jeśli chcesz używać udostępnionej drukarki sieciowej, możesz szybko ją zainstalować, szukając jej w Otoczeniu sieciowym, klikając ikonę drukarki, a następnie klikając polecenie Instaluj w menu Plik.

 

Aby określić drukarkę domyślną

1.      Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki.

2.      Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę, której chcesz użyć jako drukarki domyślnej, a następnie kliknij polecenie Ustaw jako domyślną.

Jeśli obok tego polecenia znajduje się znacznik wyboru, oznacza to, że drukarka jest ustawiona jako domyślna.

Notka

·         Warto ustawić jako drukarkę domyślną tę, której używasz najczęściej. W wielu programach systemu Windows po wybraniu polecenia Drukuj używana jest drukarka domyślna, o ile nie określi się innej.

 

Aby dodać nową czcionkę do komputera

 

1.      Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Czcionki.

2.      W menu Plik kliknij polecenie Zainstaluj nową czcionkę.

3.      Kliknij dysk, a następnie kliknij folder zawierający czcionki, które chcesz dodać.

4.      Kliknij czcionkę, którą chcesz dodać.

Notki

·         Aby wybrać więcej niż jedną czcionkę do dodania, przytrzymując wciśnięty klawisz CTRL kliknij każdą żądaną czcionkę.

·         Czcionki typu TrueType, Raster lub Adobe Type 1 możesz dodać, przeciągając odpowiednie pliki do folderu Czcionki. Jeśli chcesz, aby w Eksploratorze Windows były wyświetlane rozszerzenia plików, kliknij menu Widok, kliknij polecenie Opcje folderów, a następnie kliknij kartę Widok. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Ukrywaj rozszerzenia plików znanych typów. Opcja ta dotyczy tylko tych czcionek, które nie występują w folderze Czcionki.

·         Jeśli chcesz dodać czcionki z dysku sieciowego bez wykorzystywania pamięci swojego komputera, upewnij się, czy w oknie dialogowym Dodaj czcionki wyczyszczone jest pole wyboru Kopiuj czcionki do folderu Czcionki. Opcja ta jest dostępna tylko podczas instalowania czcionek typu TrueType lub Raster za pomocą polecenia Zainstaluj nową czcionkę.

 

Aby zmienić nazwę pliku lub folderu

 

1.      W oknie Mój komputer lub w Eksploratorze Windows kliknij plik lub folder, którego nazwę chcesz zmienić.

2.      W menu Plik kliknij polecenie Zmień nazwę.

3.      Wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Notki

·         Nazwa pliku może liczyć co najwyżej 255 znaków, włączając w to spacje. Nie może zawierać żadnego z następujących znaków: \ / : * ? " < > |

·         Aby wybrać folder w lewym okienku Eksploratora Windows, kliknij ten folder.

·          

Aby zmienić właściwości pliku lub folderu

1.      W oknie Mój komputer lub Eksplorator Windows kliknij plik lub folder, którego właściwości chcesz zmienić.

2.      W menu Plik kliknij polecenie Właściwości.

3.      W oknie dialogowym Właściwości wprowadź niezbędne zmiany.

Notki

·         Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy folder lub plik na pulpicie, a następnie kliknąć polecenie Właściwości.

·         Aby wybrać folder w lewym okienku Eksploratora Windows, kliknij ten folder.

 

 

Planowanie regularnego uruchamiania zadań

 

Harmonogram zadań jest narzędziem umożliwiającym planowanie regularnego uruchamiania różnych programów (np. programu Defragmentator dysków) i innych narzędzi, zgodnie z wymaganiami użytkownika. Harmonogram zadań jest uruchamiany przy każdym uruchomieniu systemu Windows i działa w tle.

Narzędzie Harmonogram zadań można też otworzyć, klikając przycisk Start, wskazując polecenie Programy, wskazując polecenie Akcesoria, wskazując polecenie Narzędzia systemowe, a następnie klikając polecenie Harmonogram zadań.

Otwarcie Harmonogramu zadań umożliwia:

 

Program ScanDisk

 

Program ScanDisk umożliwia sprawdzenie, czy są na dysku twardym logiczne i fizyczne błędy. Program ScanDisk może następnie naprawić uszkodzone obszary. Program ScanDisk można otworzyć klikając przycisk Start, wskazując polecenie Programy, wskazując polecenie Akcesoria, wskazując polecenie Narzędzia systemowe, a następnie klikając polecenie ScanDisk.

 

Program Defragmentator dysków do przyspieszenia dostępu do dysku twardego

 

Programu Defragmentator dysków można użyć do ponownego rozmieszczenia plików i niewykorzystanego miejsca na dysku, dzięki czemu programy będą działały szybciej.

Notka

·         Program Defragmentator dysków można także uruchomić klikając przycisk Start, wskazując polecenie Programy, wskazując polecenie Akcesoria, wskazując polecenie Narzędzia systemowe, a następnie klikając polecenie Defragmentator dysków.