Literaturę proszę zestawiać w następujący sposób:

 

-        Autor, Tytuł, Wydawnictwo, Miejsce, Rok wydania,

-        Literaturę zestawiamy w kolejności alfabetycznej i dalej chronologicznej.

 

Oto przykład:

 

Literatura:

  1. Banachowicz A., inni: "Nawigacja okrętów wojennych na tle rozwoju współczesnej nawigacji" ,Zeszyty Naukowe AMW, Gdynia 1993.
  2. Banachowicz A.: „Dokładność względna”, VI Międzynarodowe Sympozjum Nawigacyjne, AM Gdynia, Gdynia 2005.
  3. Gucma S.: “Computer simulation methods of ship's movements used for designing and modernizing the arrangements of port basins and quays”, III International Seminar on Renovation and Improvements to Exiting Quay Structures, Gdańsk 1993.
  4. Gucma S.: “Navigation risk assessment as efficiency evaluation of waterway modernization”, Risk Analisys II WIT Press Southampton - Boston 2000.
  5. ……..
  6. ……..

 

Poniżej podaję sposoby powoływania się w tekście pracy na pozycje literaturowe:

 

  1. Pisząc treść pracy powołujemy się na pozycje literaturowe w sposób przedstawiony w pracy [4]. W pracy [2] autor przedstawił propozycję...... Literatura nautyczna [1], [3] przedstawia szczegółową charakterystykę........

 

lub

 

  1. Pisząc treść pracy powołujemy się na pozycje literaturowe w sposób przedstawiony w pracy (Gucma, 2000). W pracy (Banachowicz, 2005) autor przedstawił propozycję...... Literatura nautyczna (Banachowicz, 1993; Gucma, 1993) przedstawia szczegółową charakterystykę........

 

 

Kilka uwag i moich spostrzeżeń:

-

literaturę notować na bieżąco,

-

uwaga na starsze pozycje (nie znaczy, iż są złe!!!). Sprawdzić czy nie ma nowszego wydania.

-

uwaga na bezkrytyczne podchodzenie do treści zawartych np. na stronach WWW. Oczywiście wskazać strony z których korzystano,

-

w przypadku niepewności gdzie dana pozycja została opublikowana (lub czy) – proszę nie uwzględniać ją w pracy i nie powoływać się na nią,

-

oddaj Bogu co Boskie, ...., dotyczy także autora. Jeżeli zamieszczono, odwołano się lub przytoczono cokolwiek w pracy z innych pozycji – należy to wyraźnie zaznaczyć !!!!!

-

kompilacja, przytaczanie fragmentów innych prac to nie przestępstwo (o ile zostało to wskazane)!!!. Oczywiście tego typu praktyki nie mogą dotyczyć 100% pracy, gdyż nie będzie ona wtenczas pracą autorską (proszę nie pytać mnie ile procent może być itd. Jest kilka pozycji na temat pisania prac dyplomowych. Zapraszam do bibliotek np. AM lub Książnicy Pomorskiej). Czerpanie z innych źródeł jest także wskazane np. w przypadku porównywania własnych wyników, wniosków, spostrzeżeń, danych, metod itd. z podobnymi badaniami. Świadczy to dobrze o autorze, jego orientacji w literaturze przedmiotu itd. (nie mylić z liczbą wymienionych pozycji literaturowych).

 

W przypadku jakichkolwiek niejasności i nasuwających się pytań, proszę pisać do mnie. Odpowiedź zamieszczę na stronie dla dobra wszystkich dyplomantów.