Prace dyplomowe realizowane

 

Dyplomant

Temat

Typ pracy

Data wydania

 

Karol Stilger

Obliczenia nawigacyjne w środowisku VB

Inżynierska

24 września 2003

 

Życiak Waldemar

Ocena kompetencji nawigacyjnych na poziomie operacyjnym konwencji STCW.

Magisterska

5 marca 2004

 

Bartosz Adamski

Dokumenty odpraw statków w aplikacji MS Access

Inżynierska

3 listopada 2004

 

Michał Świerzyński

Obliczenia nawigacyjne

Inżynierska

31 stycznia 2005

 

Kouril Robert

Metody satelitarnego pozycjonowania w nawigacji morskiej

Magisterska

5 lutego 2005

 

Wojnowski Maciej

Algorytmizacja transformacji współrzędnych pozycji

Magisterska

16 lutego 2005

 

Klicki Przemysław

Informatyzacja procesu planowania podróży morskiej

Inżynierska

23 lutego 2005

 

Frydecki Wojciech

Algorytmizacja obliczeń nawigacyjnych

Magisterska

9 stycznia 2006

 

Krzysztof Jankowski

Systemy dystrybucji informacji nawigacyjnych

Inżynierska

26 stycznia 2006

 

Grzegorz Wysoczański

Informatyzacja w nawigacji morskiej

Inżynierska

26 stycznia 2006

 

Michal Ciesielski

Elektroniczne pomoce nawigacyjne

Magisterska

6 lutego 2006

 

Młynarczyk Paweł

Ewidencja przewozu ładunków niebezpiecznych

Inżynierska

27 lutego 2006

 

Adamski Michal

Systemy ewidencji przewozu ładunków drogą morską

Inżynierska

28 lutego 2006

 

Fiega Jacek

Automatyzacja obliczeń nawigacyjnych

Inżynierska

7 marca 2006

 

Tomasz Komar

Bazodanowe systemy nawigacyjne

Inżynierska

2 grudnia 2006

 

Łusiak Jakub

Monitoring przewozu ładunków niebezpiecznych

Inżynierska

10 stycznia 2007

 

Kwiatkowski Michał

Wiarygodność informacji przesyłanych przez uniwersalne automatyczne systemy identyfikacji

Magisterska

12 stycznia 2007

 

Michal Nesvara

Wykorzystanie Internetu w nawigacji morskiej

Inżynierska

30 stycznia 2007

 

Caban Piotr

Archiwizacja danych nawigacyjnych

Inżynierska

1 lutego 2007

 

Miszczuk Artur

Algorytmy obliczeniowe w nawigacji morskiej

Magisterska

2 lutego 2007

 

Wilkos  Grzegorz

Bezpieczeństwo nawigacji w dobie AIS

Magisterska

2 lutego 2007

 

Eryka Banaszkiewicz

Analiza dostępności metod pozycjonowania DP w polskiej strefie morskiej (na Bałtyku)

Magisterska

8 października 2007

 

Tomasz Tymko

Kierunki przeglądu Konwencji STCW

Inżynierska

15 października 2007

 

Traczykowski Dariusz

Identyfikacja obszarów Konwencji STCW niemożliwych do realizacji na burcie statku

Inżynierska

15 października 2007

 

Kawalec Konrad

Funkcja S-Mode w prezentacji informacji nawigacyjnej

Inżynierska

15 października 2007

 

Smoliński Michał

Aktualność przepisów MPDM w dobie e-nawigacji

Inżynierska

15 października 2007

 

Racki Grzegorz

Analiza dostępnych na statku informacji nawigacyjnych

Inżynierska

15 października 2007

 

Muczyński Bartosz

Wykorzystanie technologii dotykowych w urządzeniach nawigacji zintegrowanej

Inżynierska

15 października 2007

 

Suchecki Michał

Elementy oceny sytuacji nawigacyjnej

Inżynierska

15 października 2007

 

Borsut

Europejskie systemy GNSS

Inżynierska

2 grudnia 2007

 

Ciemiński Grzegorz

Analiza użyteczności informacji AIS w planowaniu manewrów antykolizyjnych

Magisterska

30 marca 2008

 

Piotr Budziński

System nawigacji satelitarnej EGNOS

Inżynierska

10 maja 2008

 

Gordon Aleksander

Programowanie wiadomości na potrzeby AIS

Inżynierska

30 września 2008