Prace dyplomowe

 

Zainteresowanych studentów moim promotorstwem proszę o wcześniejszy kontakt celem inwidualnego ustalenia treści tematu (najpóźniej początek III roku (inż.) lub I roku (mag))

Dla pozostałych proponuję poniższe tematy lub tematykę

Uwaga!!! Lista tematów (osób) jest ograniczona. Tylko tematy „wywieszone” w danym roku będą mogły być dostępne!!!! Dlatego tylko w razie wcześniejszego ustalenia ze mną dany temat z poniższej listy będzie mógł być realizowany

 

 

Temat

Typ pracy

Analiza wiadomości przesyłanych poprzez AIS

Magisterska

Aplikacja metod sztucznej inteligencji w nawigacji morskiej

Magisterska

Automatyzacja obliczeń w nawigacji morskiej

Magisterska

Automatyzacja obliczeń współrzędnych pozycji statku

Magisterska

Bezpieczeństwo manewru minięcia się statku na torze wodnym

Magisterska

Domena obiektu kartograficznego

Magisterska

Ekstrakcja wiadomości nawigacyjnych przesyłanych przez automatyczne systemy na przykładzie AIS

Magisterska

Metody kontroli kompetencji zawodowych nawigatora morskiego

Magisterska

Przesył informacji przez uniwersalny statkowy system automatycznej identyfikacji

Magisterska

Sekwencyjne metody pozycjonowania

Magisterska

Sylwetka statku w systemie ECDIS

Magisterska

Wpływ wielkości statku na poziom bezpieczeństwa nawigacji na torze wodnym.

Magisterska

Wyznaczenie bezpiecznej odległości minięcia statków na torze wodnym z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych

Magisterska

Aplikacje EGNOS w nawigacji morskiej

Inżynierska

Asysta holownicza na torze wodnym Szczecin – Świnoujście

Inżynierska

Automatyzacja procesu obliczania współrzędnych pozycji statku

Inżynierska

Dostępność informacji nawigacyjnych w zasięgu horyzontalnym

Inżynierska

Estymacja parametrów nawigacyjnych

Inżynierska

Ewidencja przewozu ładunków niebezpiecznych na przykładzie PHICS

Inżynierska

Informatyzacja procesu planowania podróży morskiej.

Inżynierska

Informatyzacja w nawigacji morskiej

Inżynierska

Kalkulator astronawigacyjny na bazie MS Excel.

Inżynierska

Kalkulator konwersji danych pogodowych

Inżynierska

Kalkulator nawigacyjny (sailing calculator, great circle sailing, mercator sailing)

Inżynierska

Kalkulator poprawek pogodowych na bazie MS Excel

Inżynierska

Kalkulator transformacji współrzędnych między układami odniesienia.

Inżynierska

Metody akwizycji parametrów nawigacyjnych

Inżynierska

Metody estymacji pozycji

Inżynierska

Morskie systemy informatyczne

Inżynierska

Możliwości wykorzystania aplikacji MS Access w nawigacji morskiej (na statku)

Inżynierska

Nauczanie nawigacji morskiej poprzez Internet

Inżynierska

Nowoczesne techniki pozycjonowania

Inżynierska

Ograniczenia przewozu ładunków niebezpiecznych na torze wodnym Szczecin – Świnoujście.

Inżynierska

Opracowanie w oparciu o  konwekcję STCW testów oceny wiedzy nawigacyjnej

Inżynierska

Pozycjonowanie z wyłączeniem GNSS

Inżynierska

Przenoszenie współrzędnych pozycji

Inżynierska

System weryfikacji wiedzy nawigacyjnej.

Inżynierska

Systemy dystrybucji danych nawigacyjnych

Inżynierska

Systemy monitoringu w nawigacji morskiej

Inżynierska

Szacowanie prędkości bezpiecznej na torze wodnym Szczecin-Świnoujście z wykorzystaniem metod logiki rozmytej.

Inżynierska

Wpływ warunków hydrometeorologicznych na nawigację torem wodnym Szczecin – Świnoujście

Inżynierska

Wykorzystanie aplikacji MS Excel w nawigacji morskiej.

Inżynierska

Zastosowanie metody SI w ocenie bezpieczeństwa manewru wyprzedzania na torze wodnym.

Inżynierska

Zwalczanie rozlewów olejowych