Prace dyplomowe zakończone

Dyplomant

Temat

Typ pracy

Data obrony

Jacek Surdej

Wpływ zanurzenia statku na poziom bezpieczeństwa nawigacyjnego na akwenie ograniczonym.

Inżynierska

5 lipca 2004

Albrycht Łukasz

Zastosowanie metody SI w ocenie bezpieczeństwa manewru wyprzedzania na torze wodnym.

Inżynierska

5 lipca 2004

Jackowski Przemysław

Metody identyfikacji faz manewru mijania na torze wodnym.

Inżynierska

5 lipca 2004

Krzysztof Matczak

Wpływ szerokości akwenu na poziom bezpieczeństwa nawigacyjnego na akwenie ograniczonym.

Inżynierska

27 października 2004

Jasinowski Dariusz

Ocena kompetencji zawodowych nawigatora morskiego

Magisterska

11 lutego 2005

Paweł Pac-Pomarnacki

Estymacja wektora prędkości w systemie GPS

Magisterska

11 lutego 2005

Dominik Pietrzak

Kalkulator odległości na bazie MS Excel

Inżynierska

11 marca 2005

Jacek Śliz

Wielkość statku w ocenie poziomu bezpieczeństwa nawigacji na torze wodnym

Magisterska

22 marca 2005

Czubakowski Michał

Mały leksykon nawigatora, wersja na PC

Inżynierska

30 czerwca 2005

Piotr Gnat

Elektroniczny dziennik okrętowy w aplikacji MS Access

Inżynierska

14 lipca 2005

Samulewicz Marcin

Adaptacja bazy pytań nawigacyjnych U.S. Coast Guard dla potrzeb dydaktycznych Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie

Inżynierska

10 listopada 2005

Paweł Zasadziński

Wpływ prędkości statku na ocenę bezpieczeństwa nawigacyjnego na akwenie ograniczonym

Inżynierska

18 stycznia 2006

Kubiak Kalina

Algorytmizacja kryteriów oceny kompetencji zawodowych nawigatora morskiego

Magisterska

19 stycznia 2006

Justyna Rajter

Aplikacyjna metoda weryfikacji kompetencji zawodowych nawigatora morskiego

Magisterska

7 czerwca 2006

Artur Miszczuk

Kalkulator nawigacyjny w MS Excel

Inżynierska

27 czerwca 2006

Martin Mezler

Estymacja współrzędnych pozycji obserwowanej

Inżynierska

6 lipca 2006

Krzysztof Marcjan

Automatyzacja obliczeń w nawigacji zliczeniowej

Inżynierska

12 lipca 2006

Lasko Michał

Generator dokumentów portowych

Inżynierska

25 października 2006

Święcicki Maciej

Transformacja współrzędnych pozycji

Inżynierska

1 czerwca 2007

Bartosz Lubecki

Zastosowanie technik informatycznych w nawigacji morskiej

Inżynierska

26 czerwca 2007

Faliński Arkadiusz

Metody satelitarnego pozycjonowania

Inżynierska

26 czerwca 2007

Romański Bartłomiej

Kalkulator nawigacyjny

Inżynierska

10 lipca 2007

Paweł Urbańczyk

Metody estymacji pozycji obserwowanej

Inżynierska

10 lipca 2007

Matczak Krzysztof

Bezpieczeństwo nawigacji na akwenie ograniczonym

Magisterska

12 listopada 2007

Marcinkowski Maciej

Ocena wiedzy nawigacyjnej według konwencji STCW

Inżynierska

24 stycznia 2008

Krzysińska Aleksandra

Estymacja położenia jednostek morskich

Magisterska

17 lutego 2008

Walczyk Krzysztof

Europejski system nauczania GMDSS

Inżynierska

2 lipca 2008

Musialski Mateusz

Systemy monitoringu ruchu statków w nawigacji morskiej

Inżynierska

3 lipca 2008

Matusik Katarzyna

Przenoszenie współrzędnych pozycji

Inżynierska

9 lipca 2008

Zajdel Patryk

Certyfikacja kwalifikacji morskich poprzez Internet

Inżynierska

11 lipca 2008

Budkiewicz Adrian

Nawigacyjne układy współrzędnych

Inżynierska

1 października 2008

Kuś Łukasz

Akwizycja parametrów nawigacyjnych

Inżynierska

1 października 2008