Akademia Morska w Szczecinie

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY
KIERUNEK: TRANSPORT MORSKI

Michał Czubakowski

Mały leksykon nawigatora, wersja na PC

Praca napisana pod kierunkiem:
dr inż. Janusza Uriasza