Budowa i stateczność statku

A B C D E F G H I J K L Ł M N O
P R S Ś T U W Z Ż

współczynnik pełnotliwości statku
stosunek rzeczywistej wyporności zanurzonej części kadłuba statku do wyporności prostopadłościanu o wymiarach odpowiadających jego długości, szerokości i zanurzeniu, współczynnik ten daje pojęcie o smukłości kształtu kadłuba, im jest on mniejszy, tym szybszy jest statek.
S=V/(L*B*T)
V – objętość podwodnej części kadłuba
L – długość na linii wodnej
B – szerokość na linii wodnej
T – zanurzenie

Źródło:
Ireneusz Grajewski, Józef Wójcicki "Mały leksykon morski"; Wydawnictwo Ministra Obrony Narodowej, Warszawa 1981.