EGMDSS

 

Projekt, który realizowany jest w ramach programu Leonardo da Vinci UE, wspierającego wszelkie działania prowadzące do podniesienia poziomu kształcenia i szkolenia zawodowego.

 

W ramach dotychczasowych prac odbyły się dwa spotkania robocze. Zapraszam do galerii.

 

Głównym celem projektu jest zbudowanie i wdrożenie systemu kształcenia poprzez Internet. System będzie obejmował zagadnienia łączności GMDSS w szczególności treści obejmujące swym zakresem wymagania określone certyfikatem SRC (Short Range Certificate). Ideą projektu jest umożliwić użytkownikom systemu wolny dostęp pozwalający zdobyć odpowiednią wiedzę (kształcenie). Udostępniony zostanie także symulator zawierający liczne animacje rzeczywistych łączności (Rys.1.). Celem jest także umożliwienie zdobywania certyfikatów SRC potwierdzających posiadane kwalifikacje.

 

Rys. 1. Symulator GMDSS

 

W realizację projektu zaangażowani są następujący partnerzy:

1.    Spinaker d.o.o. – Koordynator (Słowenia).

 

 

2.    Adapta d.o.o. (Słowenia)

 

 

4.    Akademia Morska W Szczecinie

5.    IDEC SA  (Grecja)

6.    SE.MA2 S.R.L. (Włochy)

7.    Satakunta University Of Applied Sciences (Finlandia)

8.    Maritiem Instituut Willem Barentsz Van De NHL (Holandia)

9.    Centre For Factories Of The Future (Anglia)

10. Türk Deniz Eğitim Vakfı (Turcja)

11.  Universidad De Cádiz (Hiszpania)

12.  Facultat Náutica De Barcelona (Hiszpania)

 

Realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2006. Zakończenie planowane jest na sierpień 2008.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.egmdss.com

 

Galeria:

-        Ljubljana  (Słowenia) - spotkanie robocze (kick-off meeting) w terminie 18.X-22.X.2006

-        Kenilworth (Anglia: nieopodal Coventry, Warwick) - spotkanie robocze (workshop) w terminie 10.X.-13.X.2007