Lista publikacji

 

[1]   Pietrzykowski Z., Uriasz J.: „Analiza oceny sytuacji nawigacyjnej na torze wodnym z wykorzystaniem sieci neuronowej o logice rozmytej”; Materiały na I Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną Explo-Ship’99 „Problemy eksploatacji statków morskich i śródlądowych urządzeń portowych”; Szczecin-Międzyzdroje 1999.

[2]   Uriasz J.: „The effect of the ship state vector on the evaluation of navigational safety on a fairway”; VIII International Scientific and Technical Conference on Sea Traffic Engineering, Szczecin, str. 435-446, 1999.

[3]   Dziedzic, T, Pietrzykowski, Z., Uriasz J.: „Knowledge-based System for Evaluation of Ship’s Navigational Safety”; COMPIT 2000, Potsdam, pp. 132-140, 2000.

[4]   Banachowicz A., Uriasz J.: „Ocena sytuacji nawigacyjnej na torze wodnym z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej o logice rozmytej”, Annual of Navigation No 3/2001, Gdynia 2001.

[5]   Pietrzykowski Z., Uriasz J.: “The Analysis of Affect of Professional Experience on the Assessment of a Navigational Situation”; The 2nd International Symposium on Human Factors On Board - Safe Navigation in the 21st Century – A Holistic Approach towards Operators’ Requirements on Technology, Operation and Personnel, Bremen 19-21 September 2001.

[6]   Uriasz J., Wojniłko S.: „Ocena bezpieczeństwa manewru wyprzedzania z wykorzystaniem sieci neuronowej o logice rozmytej”; IV Sympozjum nawigacyjne, Nawigacja morska i bezpieczeństwo transportu morskiego, Gdynia 2001.

[7]   Uriasz J., Wojniłko S.: „Ocena bezpieczeństwa sytuacji spotkaniowej statków na kursach przecinających się na akwenie otwartym z wykorzystaniem sieci neuronowej o logice rozmytej, I Konferencja Naukowo-Techniczna: „Bezpieczeństwo Żeglugi”, WSM Szczecin, 2002.

[8]   Uriasz J., Identyfikacja i ocena sytuacji nawigacyjnej na akwenie ograniczonym z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, rozprawa doktorska, Szczecin, 2002.

[9]   Pietrzykowski Z., Uriasz J.: „Methods of artificial intelligence in navigational safety assessment of ship encounters”, 2nd International Conference on Computer Applications and Information Technology in the Maritime Industries”, COMPIT'03, Hamburg 2003.

[10] Pietrzykowski Z., Uriasz J.: „Methods of artificial intelligence in navigational safety assessment of ship encounters”, Hansa - International Maritime Journal, June 2003.

[11] Banachowicz A., Uriasz J.: „Ocena sytuacji nawigacyjnej na torze wodnym z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji”, Problemy Automatyzacji w Geodezji Inżynieryjnej, VI Konferencja Naukowo-Techniczna, Warszawa 2003.

[12] Banachowicz A., Uriasz J.: „Detekcja zmian wektora prędkości statku z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych”, VII Sympozjum – Współczesne problemy podstawowych sieci geodezyjnych, Olsztyn, 2003.

[13] Banachowicz A., Uriasz J.: „Ocena kwalifikacji nawigatora morskiego”, II Forum Morskie, Kołobrzeg, 2003.

[14] Banachowicz A., Uriasz J.: „Assessment of accuracy spatial coordinates of ship’s position on fairway”, International Symposium on modern technologies, education and professional practice in the globalizing world, Sofia 2003.

[15] Pietrzykowski Z., Uriasz J.: „The ships domain in a deep-sea area”, 3rd International conference on Computer and IT applications in the maritime industry”, Compit’04, Siguenza 2004.

[16] Uriasz J.: „NetOskar – system oceny kompetencji nawigatora morskiego”, III Forum Morskie, Kołobrzeg, 2004.

[17] Banachowicz A., Uriasz J.: „Precise navigation with the use of buffer zones”, Geoinformatics 2004, Gavle 2004

[18] Pietrzykowski Z., Uriasz J.: „Methods and criteria of navigational situation assessment in an open sea area.”, 5th International EuroConference on Computer Aplications and Information Technology in the Maritime Industries”, Compit’05, Hamburg 2005.

[19] NetOSKAR – Akademickie Aktualności Morskie, AM Szczecin, listopad 2005

[20] EGNOS , Akademickie Aktualności Morskie, AM Szczecin, listopad 2005

[21] Uriasz J., NetOSKAR – Akademickie Aktualności Morskie, AM Szczecin, listopad 2005

[22] Banachowicz A., Uriasz J.: The Running Fix. European Journal of Navigation, No 4, November 2005.

[23] Jasinowski D., Uriasz J. “Obiektywizacja oceny kompetencji zawodowych nawigatora morskiego”, IRM, Świnoujście, 24-25 listopad 2005.

[24] Pietrzykowski Z., Uriasz J.: „Ship Domain in navigational situation assessment in an open sea area.”, 5th International EuroConference on Computer Aplications and Information Technology in the Maritime Industries”, Compit’06, Leiden Holadnia 2006.

[25] Uriasz. J: “Kształt i rozmiary stref bezpieczeństwa statku”, IV Międzynarodowa Konferencja Explo-Ship, Zeszyty Naukowe AM Szczecin, Szczecin 2006 (18-21 maja)

[26] Banachowicz A, Banachowicz G., Wolski A., Uriasz J.: „Relative Accuracy of DGPS, European Navigation Conference 2006, Liverpool 2006 (7-10 maja 2006)

[27] Banachowicz A, Banachowicz G., Wolski A., Uriasz J.: „Dokładność względna GPS/DGPS, „Satelitarne Metody Wyznaczania Pozycji we Współczesnej Geodezji i Nawigacji, WAT Warszawa, Warszawa 2006 (11-12 maja 2006)

[28] Banachowicz A, Banachowicz G., Wolski A., Uriasz J.: „Comparison of GPS/DGPS Relative accuracy, „Transport Systems Telematics 6th International Conference, Katowice 2006.

[29] Uriasz J.: “EGMDSS E-learning system”, Maritime Worker, luty 2007

[30] Uriasz J.: “GMDSS E-learning system”, Akademickie aktualności, nr 1(55) 2007

[31] Uriasz J.: „International Maritime Organization – 38 Sesja Podkomitetu STW, Akademickie Aktualności, nr 1(55) 2007

[32] Uriasz. J. „Charakterystyka promów eksploatowanych na Bałtyku”. VI Forum Morskie, Kołobrzeg 2007

[33] Banachowicz A, Banachowicz G., Wolski A., Uriasz J.: „Relative Accuracy of DGPS, „VI Rosyjska konferencja - problemy nawigacji i hydrografii, Sankt Petersburg 2007.

[34] Bąk A., Chomski J., Magaj J., Pietrzykowski Z., Uriasz J., ”Aims and tasks of the navigational support system on a sea going Vessel”, Advanced in Transport Systems Telematics, Katowice 2007.

[35] Uriasz J., Baza wiedzy nawigacyjnej, Explo-Ship, Kołobrzeg 2008.

[36] Uriasz J., Wołejsza P., Internetowy kurs GMDSS, Explo-Ship, Kołobrzeg 2008.

[37] Uriasz J., 39 Sesja Podkomitetu STW IMO, Akademickie Aktualności, AM Szczecin 2008.

[38] Pietrzykowski Z., Uriasz J, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EXPLO-SHIP 2008, Akademickie Aktualności, AM Szczecin 2008.

[39] Uriasz J., Echa współpracy, Akademickie Aktualności, AM Szczecin 2008.

[40] Uriasz J. Smart navigational information in restricted visibility, NAVSUP, Gdynia 2008, ZN 175A/2008, 205-212.

[41] Pietrzykowski Z., Uriasz J. ,The ship domain – a criterion of navigational safety assessment in an open sea area”, Journal of Navigation, 2009.

[42] Roenig J., Uriasz J., „Standardy kompetencji morskiego języka angielskiego”, VIII Forum Morskie, Kołobrzeg 2009.

[43] Pietrzykowski Z., Uriasz J. , Knowledge representation in a ship’s navigational decision support system , Transnav, Gdynia 2009.

[44] Uriasz J. „Go to Sea!”, The Maritime Worker, 2009.

[45] Uriasz J., Prace Podkomitetu STW, Akademickie Aktualności, AM Szczecin 2009.

[46] Uriasz J. „Przegląd Konwencji STCW”, The Maritime Worker, 2009.

[47] Uriasz J. „Zmiany Konwencji STCW, The Maritime Worker, 2009.

[48] Reza Ziarati R., Koivisto H., Uriasz J, Development of Standards for Maritime English – The EU Leonardo MarTEL Project, IAMU, St. Petersburg, September 2009.

[49] Uriasz J., Wołejsza P. „Internetowy kurs Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu”, MTE, Szczecin 2009.

[50] Pietrzykowski Z., Magaj J., Wołejsza P., Mąka M.,  Uriasz J., Prezentacja informacji w nawigacyjnym systemie wspomagania decyzji na statku morskim, TST, Katowice 2009.