Odległość z dwóch namiarów Odległość z kąta pionowego na akwenach bezpływowych Odległość z kąta pionowego między wodą a szczytem - akwen pływowy Odległość z kąta poziomego Odległość kat pionowego Zasięg geograficzny Odległość horyzontu

 Zasięg geograficzny

 
Wysokość oczna: (metry)  
Wysokość światła: (metry) (stopy)
Zasięg: (Mm)  
  (km)  
  (stopy)