Zagadnienia z przedmiotu technologie informacyjne – audytoria:

 

1.      Wiadomości podstawowe

2.      Społeczeństwo informacyjne

3.      Zapis wiedzy

4.      Reprezentacja informacji

5.      Kompresja danych

6.      Sygnały

7.      Bezpieczeństwo