Materiały do Informatyki Geodezyjno-Kartograficznej.

 Przygotowując materiały do tego przedmiotu korzystałem między innymi z portalu studiów informatycznych

 

1.      Baza danych

2.      Relacje

3.      Encje

4.      Transakcje

5.      Transformacja współrzędnych

6.      Translacja, rotacja …