NetOSKAR

Projekt realizowany jest w ramach programu Leonardo da Vinci UE, wspierającego wszelkie działania prowadzące do podniesienia poziomu kształcenia i szkolenia zawodowego

 

Zapraszam na stronę www.netoskar.fi

oraz do galerii zdjęć z naszych spotkań

lub przeczytania artykułów które napisałem na temat projektu:

NetOskar I,

NetOskar II,

NetOskar III

 

Partnerzy

Satakunta Polytechnik (Rauma, Finlandia),

International Maritime Academy (SIMAC, Svendborg, Dania)

Polytechnic University of Catalonia (Barcelona, Hiszpania),

Escola Náutica Infante D. Henrique (Lisbona, Portugalia),

Akademia Morska w Szczecinie

 

 

Główny cel projektu

Stworzenie i rozwinięcie metody oceny kompetencji zawodowych załóg statków morskich

 

 

Działanie

NetOSKAR to narzędzie służące podnoszeniu i weryfikacji kompetencji zawodowych działające w oparciu o bazę pytań multimedialnych

 

 

 

Obszar

Baza pytań definiuje konwencja STCW 95.

 

Sieć ekspertów z europejskich szkół morskich tworzy bazę pytań pokrywającą wszystkie obszary konwencji STCW-95

 

Bezpośrednio w projekt zaangażowanych jest ok. 25 osób z AM

 

 

 

Wykorzystanie, zastosowanie

Jako obiektywne narzędzie oceny umiejętności i wiedzy pracowników oraz osób poszukujących zatrudnienia w przemyśle morskim,

 

Jako ewidencja systematycznej oceny kwalifikacji w odniesieniu do wymagań przepisów STCW,

 

 

 

 

 

Jako niezależne narzędzie do nauki załóg morskich. Załogi statków morskich mogą chętnie wykorzystywać bazę do podnoszenia swojej wiedzy

 

Jako narzędzie wspomagające i weryfikujące proces edukacji

 

 

Dlaczego NetOSKAR jest unikatowym narzędziem?

NetOSKAR stanowi unikatowy system dla nauki oraz oceny kompetencji dzięki zawarciu wiedzy i doświadczeń setek nauczycieli przy wsparciu władz i przedsiębiorstw sektora morskiego

 

NetOSKAR pozwala partnerom budować bazy pytań wynikające z własnych potrzeb. Współpraca pomiędzy instytucjami edukacyjnymi oraz przedsiębiorstwami morskimi poprzez rozwiązywanie wspólnych celów zwiększy kompetencje użytkowników obydwu stron

 

 

 

Grupa NetOSKAR na spotkaniu roboczym, Barcelona, Luty 2004

Platforma

 

Została zbudowana platforma internetowa w której gromadzone są pytania multimedialne oraz ich weryfikacja i merytoryczna kontrola

 

 

 

Platforma zawiera podział wszystkich funkcji i poziomów Konwencji STCW 78/95 na 102 kategorie

 

Przykładowe pytania:

 

 

Prace

 

W projekcie każdy z partnerów wykonuje zadania zgodnie z zawartą umową.

Ważną częścią prac są wspólne spotkania robocze na których omawiane są najważniejsze osiągnięcia, wyniki prac, zadania, cele, raporty itd. 

Do tej pory wspólnie odbyliśmy następujące spotkania:

 

12-14.12.2003 galeria

Rauma

13-14.02.2004 galeria

Barcelona

11-12.06.2004

Svendborg

26-27.11.2004 galeria

Lisbona

18-21.05.2005

Szczecin

05-07.10.2005 galeria

Rauma

15-18.02.2006 galeria

Cadiz

 

Efekty

 

1.      Utworzono bazę zawierającą ok. 4000 pytań multimedialnych

2.      Zbudowano platformę internetową

3.      Pozyskano partnerów (administracja morska, uczelnie)

4.      Nawiązano współpracę z towarzystwami klasyfikacyjnymi

5.      Powołano fundację na rzecz kontynuacji współpracy po zakończeniu projektu

 

Dzięki DNV SeaSkill Bjørgulf Haukelid Vice President DNV SeaSkill

Thanks to DNV SeaSkill Vice President Mr Bjørgulf Haukelid

 

 

Finansowanie

 

Projekt NetOSKAR realizowany jest w ramach programu Leonardo da Vinci UE,

 

Uwaga:

 

“ This project has been funded with the support of the

European Community. The content of this project does not

necessarily reflect the position of the European Community or

the National Agency, nor does it involve any responsibility in their part”