Baza zawinięć statków

 

W niniejszym przykładzie zostanie utworzona baza danych zawinięć statków do portu.

Baza danych została wykonana w programie MS Access 2000.

Kursywą oznaczyłem krótkie opisy omawianych pozycji.

Mam nadzieję, iż przedstawiony przeze mnie kurs/przykład tworzenia bazy danych pozwoli czytelnikom poznać Ms Accessa w stopniu pozwalającym na samodzielne utworzenie dowolnej bazy.

 

 

1. Etapy tworzenia bazy

2. Utworzenie bazy

3. Tworzenie tabeli

4. Tworzenie relacji

5. Tworzenie kwerendy

6. Tworzenie formularza

7. Tworzenie raportu

8. Tworzenie makra