Zadania do wykonania

-  Transformacja podobieństwa

-  Przenoszenie współrzędnych

-  Zliczenie nawigacyjne

-  błąd kierunkowy