Niniejsza strona poświęcona jest tematyce nawigacji i bezpieczeństwa żeglugi

oraz algorytmizacji obliczeń w nawigacji morskiej

 

 

Strona jest w budowie i będzie uzupełniana na bieżąco o wiadomości literaturowe, zadania, adresy internetowe itp.

 

W chwili obecnej dostępne są następujące pozycje:

 

Nawigacja i bezpieczeństwo żeglugi

 1. Powierzchnie odniesienia
 2. Elipsoida ziemska i podstawowe zależności występujące na jej powierzchni
 3. Układy współrzędnych
 4. Odwzorowania kartograficzne
 5. Estymacja pozycji

-        estymacja pozycji na płaszczyźnie

-        estymacja pozycji na powierzchni kuli

 1. Przenoszenie współrzędnych pozycji statku na powierzchni elipsoidy obrotowej
 2. Osnowa geodezyjna morskiej mapy nawigacyjnej
 3. Transformacja współrzędnych
 4. Rachunek wyrównawczy – kilka słów o metodzie najmniejszych kwadratów
 5. Przykładowe zadania

 

Użyteczne:

 1. Kalkulator odległości – opracowanie wykonane przez studentów AM: Adamuszek ..
 2. Mały leksykon nawigatora – praca wykonana przez studenta AM, specjalności TM Michała Czubakowskiego

 

W budowie niniejszej strony wykorzystałem informacje zawarte m.in. w poniższych publikacjach i pracach:

-                     

Banachowicz A., Urbański J., Obliczenia nawigacyjne, AMW, Gdynia 1987

-                     

Lamparski J., NAVSTAR GPS od teorii do praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001,

-                     

Makowski J., Estymacja parametrów nawigacyjnych, WSM Szczecin, 2003 (praca inżynierska napisana pod kierunkiem mgr inż. Jadwigi Grzeszak),

-                     

Osada E., Geodezja, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002

-                     

Prętowska K., „Zobrazowanie linii brzegowej wybrzeża polskiego w różnych układach odniesienia”, WSM Szczecin 2003 (praca inżynierska napisana pod kierunkiem mgr inż. Jadwigi Grzeszak),

-                     

Saliszczew K. A., Kartografia ogólna, PWN, 2002,

-                     

Urbański J., Czapczyk M., Podstawy kartografii i geodezji nawigacyjnej, WSM Gdynia 1988,

-                     

Wojnowski M., Algorytmy transformacji współrzędnych w obliczeniach nawigacyjnych, WSM Szczecin 2003, (praca inżynierska napisana pod kierunkiem mgr inż. Jadwigi Grzeszak),

-                     

Ząbek J., „Geodezja I”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.